Privacyverklaring

Bij inschrijving bij Turnclub Gymtastic ben je akkoord met de algemeen reglementen en geef je de toestemming voor het gebruik van afbeeldingen / opnames van mijn zoon of dochter, aangaande de promotie en communicatie rond Turnclub Gymtastic.


Tijdens de activiteiten, lessen, shows, optredens,… worden er regelmatig foto’s en/of opnames gemaakt. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s of video’s te zien zijn. Wij vragen uw hierbij om deze beelden te mogen gebruiken van uw zoon of dochter. Deze kunnen gebruikt worden in de turnzaal, op het internet, op flyers of affiches ter promotie van onze activiteiten,… natuurlijk altijd met respect voor de personen op de afbeelding. 


Uw persoonsgegevens worden door Louise Castel – Turnclub Gymtastic verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw lidmaatschap bij Turnclub Gymtastic en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.


Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@turnclubgymtastic.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.


Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).


 • We gebruiken uw gegevens uitsluitend om informatie over de turnclub te sturen.


 • We houden uw gegevens maximaal voor 7 turnjaren bij.


 • We geven jouw gegevens aan Gymfed om het verzekering in orde te brengen.
REGLEMENT


Enkele regels en voorschriften


 • Leerlingen respecteren de trainers en elkaar.


 • Leerlingen dragen gepaste kleren tijdens de turnles


 • Lang haar moet in een staart of dot.


 • Eten (kauwgom, snoep, ...) is niet toegelaten tijdens de training.


 • Telefoons zijn niet toegelaten tijdens de training.


 • Let goed op jullie e-mails. Wij sturen alle informatie door per e-mail. Heb je vragen, laat het ons gerust weten.


 • Er is geen training tijdens de vakanties en op feestdagen.


 • Het inschrijvingsgeld moet ten laatste tegen de tweede training datum in orde zijn. Zonder betaling ben je niet verzekerd en krijg je geen toegang tot de turntraining.


 • Het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald.